-Sjømateksporten økte med 12% i fjor, men næringen har potenisale til å vokse mer, sa Solberg. Statsministeren refererte blant annet til rapporten som sier at verdiskapingen i norsk sjømatnæring kan femdobles innen 2050.

-Vår jobb er å legge forholdene til rette, og Fiskebåt kommer med mange gode innspill for å øke lønnsomheten, sa statsminister Erna Solberg.

-Norge har behov for omstilling framover, og det blir mer krevende enn tidligere omstillinger. Vi må må fram nye næringer, men også styrke eksisterende næringer som har en framtid. Vi vet at kvalitet og kunnskap blir viktig i framtida, og vi må være framoverlente på disse områdene, sa Solberg blant annet.

Solberg talte til en fullsatt årsmøtesal, med over 300 deltakere.