Lista over søkjarar er førebels ikkje klar, opplyser Fiskeridirektoratet til fiskebat.no
-I løpet av mai blir det avgjort kven som får dei fire konsesjonane, seier rådgivar Håvard Holden i Fiskeridirektoratet.
For tida er det Aker Biomarine det einaste norske selskapet som driv krillfiske i Sørishavet. -Men i løpet av 2008 er også vi i gang, seier Jørgen Ervik i Ervik Marine Services.