Prosjektet skal vere eit samarbeid mellom næringane og fire departement, heiter det mellom anna i tilrådinga.