For lodde økte verdien med 423 millioner kroner til en verdi av 571 millioner kroner. Sild økte sin verdi med 263 millioner til 4 milliarder kroner. Hyseverdien endte på 1,1 milliarder kroner som er opp 261 millioner kroner. Klippfisk av sei økte sin verdi med 40 millioner til 1,1 milliarder kroner.

Eksporten av saltet torsk ble redusert med 495 millioner kroner og endte på totalt 738 millioner kroner, mens klippfisk av torsk endte på samme nivå som i 2008 med en verdi på 1,7 milliarder kroner. Den totale tørrfiskeksporten økte svakt i 2009 og endte på 616 millioner kroner.

Norsk sjømateksport var i 2009 på 44,7 milliarder kroner og for sjette år på rad settes det ny eksportrekord for sjømat. Økningen er på hele 6 milliarder kroner fra 2008, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Det ble eksportert 2,6 millioner tonn sjømat. Det er en økning på 268 tusen tonn sammenlignet med 2008. Det serveres nå 35 millioner måltider norsk sjømat hver dag.

For sjette året på rad settes det ny eksportrekord for norsk sjømat. 2009 karakteriseres av en svak økning for fiskeri og kraftig vekst i havbruk.

- Etterspørselen etter norsk sjømat har i 2009 overgått alle forventninger. Og det er spesielt etterspørselen etter Norsk Laks som slår kraftig ut for totalverdien. Laksenæringen har over mange år styrket sin markedsposisjon, med et sterkt fokus på markedsutvikling, produktutvikling og effektiv produksjon, rettet inn mot en global kundemasse.

- Samtidig ser vi at tradisjonelle sjømatprodukter som saltfisk, klippfisk og tørrfisk av torsk, er avhengig av noen få og dominerende markeder og er mye mer konjunkturfølsom, slik at 2009 blir et svakt år for mange torskeavhengige aktører, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Eksportutvalget for fisk (EFF).

Frankrike og Russland er fortsatt våre største markeder
Eksporten til Frankrike var på 4,7 milliarder kroner som er en økning på 668 millioner kroner målt mot 2008. Dette plasserer Frankrike på topp i 2009, Russland beholder en klar andreplass med en eksportverdi på 4,6 milliarder kroner. Økningen for Russland er på 662 millioner kroner. Målt i verdi er det USA som har størst vekst med en økning på 879 millioner kroner. Totalt ble det eksportert sjømat til USA for 1,8 milliarder kroner. Dette gjør USA til vårt niende viktigste sjømatmarked. Portugal er det markedet med størst nedgang i eksportverdi. Portugal endte på 1,6 milliarder kroner som er en nedgang på 425 millioner kroner. Eksporten til EU økte med 3,2 milliarder kroner til en total på 26,4 milliarder kroner. Dette utgjør 59 % av totaleksporten.

Kraftig vekst i havbruk
Norsk eksport av sjømat fra havbruk økte med 5,9 milliarder kroner til 26 milliarder kroner som igjen utgjør 58 % av den totale sjømateksporten. Av dette utgjør laks 23,7 milliarder kroner mens ørret utgjør 1,9 milliarder kroner. Dette er eksportrekorder for både laks og ørret.