- Vi er svært fornøyd med den økte etterspørselen etter norsk sjømat. Spesielt gledelig er den veksten vi ser i Europa som har ført til høyere priser, sier Terje E. Martinussen, administrerende direktør i Eksportutvalget for fisk.

Et rekordår for laks, klippfisk og et meget godt år for tørrfisk og saltfisk bidro til eksportøkningen. For sild og makrell var situasjonen motsatt med en reduksjon på 1,2 milliarder kroner som i hovedsak skyldes lavere priser. Totalt sett har norsk fiskeri- og havbruksnæring aldri brakt større verdier til Norge.

Frankrike største marked
Eksporten til Frankrike var på 3,8 milliarder kroner i 2006. Dette er en økning på 800 millioner kroner eller 26 % sammenlignet med 2005. Det betyr at Frankrike nå er vårt største enkeltmarked for sjømat. 8 av de 10 største markedene for norsk sjømat er EU-land. Danmark er nest største mottaker av norsk sjømat, mens Russland, som var størst i 2005, har falt til 3. plass.

Målt i verdi går 62 % av all sjømat fra Norge til EU. EU sin andel har økt med 4 prosentpoeng i forhold til 2005, og var på 22,7 milliarder kroner i 2006. Økningen var på 3,7 milliarder kroner, og viser at fjorårets økning i eksporten i all hovedsak gikk til EU.

I 2006 handlet 15 land sjømat for over en milliard kroner fra Norge. Med det er milliardklubben utvidet med Nederland og Brasil.

Havbruk større enn fiskeri
For første gang er eksporten fra havbruk større en den tradisjonelle fiskerinæringen. Eksporten fra havbruk endte på 18,7 milliarder kroner som er en økning på hele 3,7 milliarder kroner eller 24 % i forhold til 2005. Av dette utgjorde laks 17,1 milliard kroner som er opp 3,5 milliarder sammenlignet med 2005. Den tradisjonelle fiskerinæringen endte på samme nivå som i 2005 med en eksportverdi på 17 milliarder kroner.