Utstillinga har vore rundt i ei rekkje europeiske byar.
Her i landet har utsillinga tidlegare vore vist i Bergen i Oslo og i Ålesund blir utsillinga vist i Atlanterhavsparken til 30. desember.

Havforskingsinstituttet har følgjande omtale på sine heimesider:

Den viser dyphavets liv og miljø fra ulike innfallsvinkler, i et møte mellom naturforskere, teknologer og kunstnere. Utstillingen er bl.a. satt sammen av ulike elementer fra dyphavsekspedisjonen som undersøkte dyrelivet og økosystemet langs den nordlige delen av Den midtatlantiske rygg mellom Island og Azorene i 2004. Den gir et glimt av livet i havet nede på flere tusen meters dybde gjennom interaktivitet, akvareller, fotografier og et fasinerende utvalg av organismer hentet opp fra dypet.

---------------------------------------
Av Jo Høyer og Anette Karlsen
---------------------------------------

Samlet består "Dypere enn lyset" av 8 større seksjoner med kunstbilder og fotografier i storformat, et utvalg historiske tegninger, en modell av Atlanterhavsryggen, en informasjonsenhet og, ikke minst, et utvalg av organismer hentet opp fra dypet. Det er de fascinerende og underlige dyphavsdyrene som fanger oppmerksomheten slik som havedderkopper, svamper, maneter og andre dyphavsorganismer vakkert montert i sine utstillingsglass.

Fantastiske bilder, vakre akvareller og forskningsresultater
Den britiske fotografen David Shale, over 20 heldekkende fotografier viser ulike fisker og dyr på en måte, og to store utstillingsseksjoner akvarellbilder av bildekunstneren Ørnulf Opdahl formidler dyphavets fisker, dyr og natur slik kunstneren ser det.

I over 50 år satt Thorolv Rasmussen i Bergen og tegnet fisk, blant annet fra Michael Sars-ekspedisjonen i 1910. Noen av disse kaldnålstegningene vises i en egen seksjon, fargerike og full av detaljer. En modell i utstillingen viser Atlanterhavsryggen, forskningsfartøyet og noe av det avanserte utstyret som ble brukt.

nteraktivitet og opplevelse
"Dypere enn lyset" er en utstilling som legger vekt på opplevelsen, men som også har mer informerende elementer. Ved en egen ”kunnskapsboks” kan du trykke deg rundt i en interaktiv presentasjon av MAR-ECO-prosjektet, gjennom bilder, film, lyd og tekst. Her får du presentert prosjektets oppgaver, utfordringer og foreløpige resultater. På flere steder i utstillingen er det små skjermer som viser film fra toktet hvor dyphavsorganismer og bruk av avansert marin teknologi står sentralt. Som en del av utstillingen inngår visning av TV-dokumentaren Havlandet om toktet med "G.O. Sars", produsert av NRK.


Det er sagt at vi vet mer om månens overflate enn om livet i dyphavet på vår egen klode. Norge har med sin kompetanse og teknologi gitt et viktig bidrag til å utforsker disse ukjente områdene. Utstillingen "Dypere enn lyset" gir et glimt av denne spennende ukjente verdenen.

MarEco-prosjektet
MAR-ECO - en undersøkelse av dyphavet langs Den midtatlantiske rygg
MAR-ECO er en internasjonal undersøkelse av dyrelivet og økosystemet langs den nordlige delen av Den midtatlantiske rygg mellom Island og Azorene. Rundt 120 forskere og studenter fra 16 land deltar i prosjektet som er ledet av Norge ved Havforskningsinstituttet og Bergen Museum/ Universitetet i Bergen. Prosjektet ble initiert i 2001 og fortsetter fram til 2010. MAR-ECO er et av flere prosjekt under det globale forskningsprogrammet Census of Marine Life (CoML).

Formidling er ved siden av det vitenskapelig arbeidet, et prioritert tiltak i MAR-ECO og har til nå gitt prosjektet mange nasjonale og internasjonale formidlingspriser. Den internasjonale vandreutstillingen "Dypere enn lyset" er siste tilskudd i dette arbeidet, en utstilling som er produsert av Bergen Museum.