I tillegg til Sandberg var blant andre politisk rådgiver Roy Angelvik og ekspedisjonssjef Vidar Landmark med i delegasjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Fra Fiskebåt deltok styreleder Jonny Berfjord, nestleder Valter Rasmussen, administrerende direktør Audun Maråk, utredningsleder Jan Ivar Maråk og informasjonsleder Oddbjørn Skarbøvik.

På møtet hos Fiskebåt fikk Sandberg en gjennomgang av situasjonen i havfiskeflåten. i orienteringen la styreleder Berfjord blant annet vekt på

-behovet for mer ressursforskning for å øke verdiskapingen
-den brede politiske enigheten om ressursfordelingen
-at flåten over 28 meter er ryggraden i norsk fiskerinæring (står for 71% av verdien av villfanget fisk)
-det gode samarbeidet med departementet om internasjonale forhandlinger
-ønsket om en god dialog

Om bord i Volstad fikk Sandberg og resten av følget en grundig orientering om hva et moderne tråler driver med av reder Eivind Volstad og flere av mannskapet. Fiskebåt er glad for at Volstad-rederiet tok seg tid til omvisningen og også serverte statsråden med følge en nydelig lunsj, med ombordfryst torsk som hovedingrediens.

-Vi møtte en dyktig politiker med stort engasjement for fiskerinæringen. Vårt inntrykk er at han ønsket god kunnskap om næringen som han kan bygge framtidig politikk på. Vi hadde en interessant formiddag i lag med vår nye statsråd, oppsummerer styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt.