Innehaveren av virksomheten ble dømt til bøter på til sammen 33.000 norske kroner.Torsk koster mer enn det dobbelte av pangasius, og inspektører fant flere tilfeller av juks. Domstolen skal behandle flere lignende saker.