Dankell foreslår å bygge en bærekraftig forvaltning på anerkjennelse av interessegruppenes ønsker, drøfting av forvaltningsmål på linje med disse ønskene, internasjonale avtaler og langsiktige strategier for å nå målene.