ICES foreslår en kvote på 646 075 tonn nvg-sild neste år.

Silderådet øker fordi bruk av ny metodikk har resultert i en oppjustering av bestanden. Det er også slik at høstingsregelen tillater betydelig høyere fiskedødsrate og økning i kvotene når bestanden er estimert å være høyere.