ICES (Det internasjonale råd for havforskning) har levert sine kvoteanbefalinger for reke i Norskerenna /Skagerrak og i Barentshavet. For reke i Barentshavet lyder kvoterådet på 70 000 tonn, som er identisk med rådet som ble gitt for 2015.

En god årsklasse

I sør blir rekene tre til fem år gamle, mens de i Barentshavet har en levealder på rundt ti år. I Norskerenna/Skagerrak var det et par år med dårlige årsklasser før situasjonen bedret seg noe i 2011 og 2012. 2013-årsklassen er en av de beste i tidsserien langt, skriver imr.no