Der blir det diskutert hvilke tokt, indekser og metoder som bør legges til grunn i bestandsberegningene.
Sist metoderevisjon (benchmark) for nvg-sild var i 2008. Katja Enberg, som er leder for program Norskehavet, forklarte gangen i metoderevisjonen, som etter planen skal være unnagjort i mars neste år, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.