Det er Det internasjonale havforskingsrådet ICES som gjennomfører en benchmark,det vil si en vurdering av datagrunnlag og metoder.

En rekke forskere fra Havforskningsinstituttet deltar. Norges Fiskarlag deltar med observatører. De er assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen, styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt og administrerende direkør Audun Maråk i Fiskebåt. I tillegg deltar havforsker Dankert Skagen, som er engasjert av Fiskarlaget/Fiskebåt.