Konkret ber Fiskebåt om at en arbeidsgruppe får i oppdrag å foreslå egnede tiltak. På kort sikt er det kriteriene for yngelinnblanding det er mulig å gjøre noe med. Fiskebåt mener det må legges til grunn for arbeidet at fiskeyngelen må gis et tilfredsstillende vern.