Programmet ser slik ut:

VELKOMMEN v/møteleder Arne Hjeltnes
ÅPNING v/statsminister Erna Solberg

PANELDISKUSJON OM REGJERINGENS VISJONER FOR DE BLÅ NÆRINGENE
Næringsminister Monica Mæland, fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde i Olje- og energidepartementet

MULIGHETENE I HAVET
EU &769 [SEMI] S PERSPECTIVES ON THE OUTLOOK FOR THE BLUE ECONOMY
Europakommisjonen v/generaldirektør João Aguiar Machado

HAVETS ÅRHUNDRE
Sintef v/konsernsjef Alexandra Bech Gjørv

HAVBLIKK - BLÅ LØSNINGER FOR EN GRØNN FREMTID
The Seafood Innovation Cluster, Norwegian Centres of Expertise v/managing director Tanja Hoel


PANELDISKUSJON OM FREMTIDSMULIGHETENE I HAVROMMET
Administrerende direktør Sturla Henriksen
i Norges Rederiforbund, administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass
og administrerende direktør Geir Ove Ystmark
i Sjømat Norge

HVORDAN GRIPER VI MULIGHETENE?
- Firmenich Bjørge Biomarin v/CEO Tormod Thomsen
- Aanderaa v/Ocean & Coastal BU Leader Inger M. Graves
- Nordlaks v/administrerende direktør Inge Berg
- Kongsberg v/konsernsjef Walter Qvam
- Statoil v/manager Operation & Maintenance Sverre Trollnes
- Ulstein Group v/visekonsernsjef Tore Ulstein
- Universitetet i Bergen v/rektor Dag Rune Olsen

DISKUSJON I GRUPPER

PRESENTASJON OG PLENUMSDISKUSJON

PPSUMMERING OG AVSLUTNING