- Det er ikke uvanlig med dårlig vær på denne tiden og vi har derfor alltid noen dager å gå på, men det er svært sjelden vi har opplevd så dårlige forhold som i år. De siste 20 årene har det bare skjedd en gang tidligere (i 2007) at vi ikke har fått dekket de nordlige gytefeltene, sier toktleder og ansvarlig for bestanden av norsk vårgytende sild, Erling Kåre Stenevik til imr.no

Han og de øvrige toktdeltakerne på forskningsfartøyet ”Håkon Mosby” opplevde vanskelige arbeidsforhold.

I år var det ikke mulig å få til en fullstendig dekning av larveutbredelsen på grunn av det dårlige været. Lange perioder med sterk kuling og høy sjø førte til kraftig redusert framdrift i toktet, og de nordlige gyteområdene utenfor Lofoten og Troms kunne derfor ikke bli undersøkt, skriver imr.no