Om bord på Vendla er det montert en fiskerisonar som sender lydbølger i en horisontal vifte 3500 meter ut fra skipet, og en vertikal vifte som dekker ut til 1200 meter. All fisk som er innenfor dette store volumet blir sett på sonarskjermen.

-Dette gir oss et helt annet bilde enn det som er sett på ekkoloddene. Til tider er det sett flere små sildestimer (rundt 50-200 tonn) samtidig på sonarskjermen (se sonarbildet). Under slike tette forekomster kan det være vanskelig å holde tellingen på alle stimene, heter det i toktdagboken.

-Sonaren er tilrettelagt slik at de akustiske dataene kan blir lagret, og ved hjelp av etanalyseprogrammet er vi i stand til å lese gjennom dataene og registrere de ulike stimene. Hver stim blir markert med en rød firkant. Under toktet blir alle data analysert. Her får hver enkelt stim tildelt sin GPS-koordinat. Allerede nå er det registrert over 500 stimer. Disse stimene er spredt ut over er stort areal, men det er tettere forekomster langt vest (ca. 4ºE) og langt øst (ca. 7.5ºE), ifølge toktdagboken.