Det meste ble innmeldt fredag og lørdag med hele 17 800 tonn. Ringnot har bidratt mest med 9 200 tonn, kyst med 5 400 tonn, trål med 4 500 tonn og fra tre danske fartøy er det innmeldt 3 900 tonn.

Snittvekter
Størrelsene på silda vest i havet har snittvekter i området 307- 365 gram, med totalsnitt på 350 g. Disse størrelser er attraktiv til skinnfri filet så sant fettinnholdet er innenfor markedets krav og kvaliteten ellers er god. Så langt rapporterer kjøperne om at silda har mer fett enn i fjor på samme tid.

Silda på kysten er mindre av størrelse. Den som er tatt nordvest av Torsvåg er
fra 195- 230 gram, og dette er sannsynlig den silda som har stått på Kvænangen som nå er på vandring mot gytefeltet, skrier Sildelaget.
Fiskerne melder nå om at silda har satt kursen mot Norskekysten. I kommende uke er det forventet at silda når kysten i området Træna/Myken eller Røst.

Makrell
Makrellfiske var tidlig i uken hemmet av dårlig vær. Båtene kom i arbeid på onsdag og siden da er det innmeldt 13 100 tonn. Dette er fordelt på ni utenlandske (Skottland/ Shetland) båter, og tre norske som velger å ta hele eller deler av kvoten nå på vinteren.
Fisket har som de to foregående uker pågått nordvest av Orknøyene og til dels nord av Hebridene. Det meldes fortsatt om tette konsentrasjoner av makrell i dette område. Og det er stor aktivitet fra mange båter fra flere land.

Fullstendig rapport, kan du lese på Sildelaget sin nettside, www.sildelaget.no