-Vi ønsker gode returløsninger for brukt fiskeredskap. Vi vil være sikre på at vårt avfall alltid blir forsvarlig behandlet. Derfor har vi tatt initiativ til og derfor vil vi delta aktivt i dette prosjektet, sier Inge Halstensen (bildet), styreleder i Fiskebåtredernes Forbund.