Dei fem-seks første er framme og leitar i Grønlands økonomiske sone, nordvest av Island. I Sildelaget ventar dei at fleire fartøy vil sette kursen mot loddefelta dei første dagane. Så langt er det ikkje meldt om fangstar av betydning.