Til no er 57% av den norske kvoten på vel 172 000 tonn fiska. Dermed står rundt 74 000 tonn igjen. Gjennomsnittsprisen til no i år er kr 6, 07 mot kr 5,04 i fjor.

Også på nordsjøsilda har det vore jamnt med fangstar dei siste dagane. Av den norske kvoten på 133 688 tonn står det igjen rundt 74 000 tonn. Gjennsnittsprisen for nordsjøsilda er kr 4,83 til no i år, mot kr 3,03 i fjor.