-En frihandelsavtale mellom disse partene vil være ganske alvorlig, sa Helgesen. Han opplyste at Norge argumenterer både i Brussel og Washington for at tredjeparter kan slutte seg til en eventuell avtale.

På møtet var Helgesen også klar på at EU ikke vil gå med på betydelige lempinger i tollen for sjømat med mindre Norge gir opp skjermingen av norsk landbruk. Han sa også at det må komme fram at sjømatnæringen har hatt en formidabel økning i verdiskapingen siden 1992, mens jordbruket har stått på stedet hvil.