Total er no rundt 75% av den norske kvoten på rundt 245 000 tonn tatt. Ringnotflåten har fiska rundt 65% av sin kvote.