Tirsdag var den beste dagen med 11 500 tonn, mens det onsdagen bare ble levert 3600 tonn. Det er stor aktivitet med flere båter. Fangstene er meldt inn fra 132 forskjellige båter. I tillegg kommer mellom 35 og 40 fra dorgegruppen, som ikke melder inn fangst.

Norskehavet
Hovedfiske har foregått i norsk sone i Norskehavet. Dette er et område som bare nord-sør strekker seg over 190 nautiske mil. Makrellen har hatt et tydeligere trekk mot sør, med periodevis god fart. Om dette fortsetter så vil den være i Nordsjøen innen kort tid, skriver Sildesalgslaget på sin nettside.

Ser vi på kvotebildet så er det nå fisket knapp 126 000 tonn av årets kvote på 234 472 tonn. I ringnotgruppen har knappe 20 båter tatt kvote, og for de største kystbåtene er 14 båter ferdige.

Nordsjøsild
Tre båter har fisket nordsjøsild i EU sonen med til sammen 930 tonn. I tillegg er det fisket 100 tonn på kysten, samt 70 tonn som bifangst i fisket etter øyepål/ kolmule. Silda fra Nordsjøen har snittstørrelser i område 185- 198 gram.
 
NVG-sild
En båt, «Knester» har etter endt makrellfiske, hatt seg en runde i Norskehavet på jakt etter NVG-sild. I norsk sone og Smutthavet registrerte ikke de noe sild og avsluttet derfor søket.

Kystbrisling
Det er bare meldt inn to fangster fra Lærdal i Sogn med totalt 55 tonn. Det er registrert godt med brisling i Sognefjorden men vanskelig lag på brislingen, og mye vind har hemmet fiske.

Båtene som var i Hardanger har foreløpig avsluttet sitt fiske der.