Nesviks spørsmål lyder slik:
"Norske fiskere er nå blitt utestengt fra makrellfiske i EU-sonen sør for 62 grader nord. Dette skjer til tross for at den gjeldende fiskeriavtalen Norge har med EU om makrellfiske tydelig åpner for at norske fiskere har adgang til å delta i dette fisket. Dette medfører nå at norske fiskere kan miste hele makrellsesongen dersom en ikke finner en løsning relativt raskt. Hvilke tiltak vil statsråden sette inn overfor EU slik at norske fiskere igjen kan delta i makrellfisket i EU-sonen sør for 62 grader nord?"