Vedtaket i landsstyret i Fiskarlaget er i tråd med et vedtak i Fiskebåt-styret i april. Nå ber Fiskarlaget om et snarlig møte med Fiskeri- og kystdepartementet om saken.

Landsstyret i Fiskarlaget slutter seg til forslagene som blir fremmet av utvalget for å avhjelpe den akutte situasjonen for fartøyene i torskesektoren, der det bes om at myndighetene etablerer en midlertidig rederikvoteordning innenfor en periode på 3-5 år både i kyst- og havfiskeflåten for å få redusert driftskostnadene med å bringe råstoff på land. Landsstyret støtter også forslaget fra utvalget om behovet for justeringer i slumpfiskeordningen for havfiskeflåten.

I første omgang skal ordningene rettes inn mot fartøy/fiskeri i torskesektoren, men landsstyret i Fiskarlaget sier at det også må vurderes tiltak innenfor pelagisk sektor, dersom det skulle bli behov.