Fisket ble stanset lørdag, men Fiskarlaget viser til at det nå er en positiv utvikling i rekebestanden og at det forventes en høyere totalkvote i 2015. Fiskarlaget ber derfor om en maksimalkvote på åtte tonn fra om med i dag for fartøy som fisker etter freker i Nordsjøen og Skagerrak.