Kystdirektoratet har i en rapport anbefalt tildekking av kvikksølv-ubåten. I sin tale til repre4sentanatskapet i Fiskebåtredernes Forbund gikk styrelder Inge Halstensen i likhet med Bellona inn for heving. Det er Fiskeri- og kystdepartementet som tar den endeleige avgjørelsen om hva som skal skje med U-864 ved Fedje i Hordaland.