Bellona mener at Norge er forpliktet til å redusere NOx-utslippene i samsvar med Gøteborgprotokollen fra 1999. -NOx-avgiften på 15 kroner per kilo utslipp er derimot en oppskrift på å bryte slike internasjonale avtaler, sier Holm. Avgiften er ikke fornuftig, sier han.

MILJØAVTALE
Holm sier til fiskebat.no at et miljøfond, som næringslivet har foreslått, ville ha utløst tiltak som reduserer utslippene i fiskeflåten og landindustrien .- I tillegg er det behov for ekstra virkemidler for å få ned utslippene fra offshoreaktiviteten, sier Holm, som mener dette verken oppnås med NOx-avgift eller et miljøfond.

HASTER
-Hvorfor drøyer det slik med et svar fra regjeringen på forslaget om et næringslivets NOx-fond?
-Grunnen er at Finansdepartementet nødig vil gi slipp på inntektene som NOx-avgiften gir. Under finansminister Kristin Halvorsen har det dessverre bltt vanlig praksis at hensynet til statens inntekter blir satt foran miljøet, sier Bellonas nestleder, Marius Holm. Han mener tiden fram til statsbudsjettet blir lagt fram 5. oktober er svært viktig for å få regjeringen med på en fondsløsning, til beste for arbeidsplasser og miljø.-Hvis ikke avklaringen kommer før 5. oktober er det fare for at NOx-avgiften er kommet for å bli for å sikre staten inntekter, sier Holm.

VILLE HA SKRYT FOR NOx-avgift
Ifølge Aftenposten ville SVs partileder ha skryt fra miljørorganisasjonene, da hun avsluttet landsstyremøtet i helga:
”Vi får lite drahjelp fra miljøbevegelsen i viktige saker, sa partileder Kristin Halvorsen. Som eksempel nevnte hun kampen for å pålegge fiskerinæringen 15 kroner i avgift pr. kilo utslipp av nitrogenoksider, NOx.
"Vi hadde en hard fight for å få det til. Men det virker som om miljøbevegelsen bare registrerte at nå var den seieren vunnet, og så var det bare å gå videre", sa Halvorsen ifølge Aftenposten.