Senest i FiskeribladetFiskarens leder 26. januar: "En økning fra 650 tonn til 850 basistonn vil gi 29 færre båter".

Dette er feil.

En økning fra 650 til 850 basistonn vil maksimalt kunne gi en reduksjon på 15 fartøy. Fiskebåt mener at avisa snart må kunne lære seg elementære regneferdigheter og avslutte kampanjejournalistikken.