Ultriksen opplyste at ei nyoppnemnt arbeidsgruppe skal møtast i neste veke for å vurdere alle spørsmål rundt seismikkskyting i forhold til fiskeria, blant anna rutinane for varsling og høyring, opplæringsbehov og rolla til dei fiskerikunnige.
Sameksistensgruppa mellom olje og fisk går no gjennom alle vilkåra for petroleumsverksemd i Nordsjøen og Norskehavet og skal legge fram ein rapport ein gong i haust, opplyste Ulriksen vidare.