Også for fiskeflåten totalt sett var det en liten økning i driftsmarginen.
De totale driftsinntektene for fiskeflåten endte på 13,5 milliarder kroner i 2014. Sammenliknet med 2013 er dette en økning på om lag 1,8 milliarder kroner.

I samme periode økte de totale driftskostnadene med 1,3 milliarder, til 11,8 milliarder. Dette gav fiskeflåten et driftsoverskuddet på 1,7 milliarder i 2014, også dette en økning fra 2013.

Driftsmarginen var på 13 prosent i 2014, og økte dermed noe sammenliknet med 2013. Sett bort fra et meget godt år i 2011 har driftsmarginen ligget noenlunde stabilt på dette nivået de siste ti årene.