Rapporten fra gytetoktet ble offentliggjort i dag.

Havforskningsinstituttet kartla gyteområdene til norsk vårgytende sild (nvg-sild) langs kysten fra Møre til Troms fra 2. til 14. februar. I tillegg ble et område vest i havet kartlagt etter forhåndsobservasjoner av sild i dette området. Undersøkelsen ble gjort ved hjelp av de innleide fiskefartøyene ”Libas”, ”M. Ytterstad” og ”Vendla”.

Sammenlignet med 2015, var silda i år to uker etter skjema i vandringsmønsteret. Fisken dukket opp i høye tettheter innenfor et lite område fra 66 til 67ºN og i en del lavere tettheter lenger nord. I små områder inne i overvintringsfjordene nær Tromsø ble det også observert sild i høye tettheter.