Reguleringene i fisket etter reker i sør er blitt betydelig skjerpet de senere år og rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen blir nå karakterisert som bærekraftig av WWF.
Det skapte en del furore da WWF tidligere merket reker i sør som rødt og et produkt forbrukerne dermed burde holde seg unna.

Også fiskeridirektøren var bekymret for et rekefiske i Skagerrak og Nordsjøen som ikke var bærekraftig, først og fremst ved at småreker under minstemålet ble sortert ut om bord og dermed gikk til spille.

Reguleringsmøtet i juni i år diskuterte derfor forslag fra Fiskeridirektøren om å innføre såkalt RTC