Ifølge Williams slår en vitenskapelig rapport om sonefordelingen av tobis fast at Norges andel ligger mellom 27 og 32 prosent. Norge har derfor satt sin rimelige kvoteandel til 30 prosent og ensidig fastsatt en kvote for 2007 på 51.000 tonn.