Avtalen innebærer en kolmulekvote for Norge på 243 495 tonn. Av dette kan 149 506 tonn fiskes i EU-sonen.

I tillegg kan Norge fiske ytterligere 50 000 tonn kolmule i EU-sonen ut fra den bilaterale fiskeriavtalen med EU.

Den norske kvoten på nvg-sild blir på 193 294 tonn.

EU kan fiske 321 570 tonn kolmule og 20 629 tonn sild neste år.

-Avtalen er akseptabel sett med norske øyne, og forringer ikke framtidige norske forhandlingsposisjoner. Vi opprettholder vår tidligere andel på kolmule og får tilgang i EU-sonen tilsvarende tidligere kolmuleavtale. I tillegg beregnes norsk andel av en fornuftig totalkvote (TAC). Silda er fordelt i henhold til tradisjonelle andeler, og totalkvoten er fastsatt i samsvar med anbefalingen fra ICES, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.