Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier han ikke vil utvide eller justere mer i de ordningene som gjelder per i dag.

Dette innebærer at flåtens mulighet for kvotefleksibilitet i dette fisket er avgrenset innenfor det gjeldende regelverket.

Det vil ikke bli gitt ytterligere muligheter for utvidelse av de gjeldende reguleringene, fastslår fiskeriministeren. Dette gjelder alle fartøygrupper.