Havfisk omsatte for 361 millioner kroner i fjerde kvartal 2015. Dette var 47 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2014. HAVFISK oppnådde et driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) på 142 millioner kroner i fjerde kvartal 2015. Samlet i 2015 ble konsernets driftsinntekter 1 131 millioner kroner og EBITDA ble 403 millioner kroner. Årsresultatet før skatt ble 228 millioner kroner.

Tallene gjenspeiler både økte priser, økt volum og flere driftsdøgn kvartalet under ett, samtidig som selve fisket var svakere enn normalt i fjerde kvartal. Fangstvolum per driftsdøgn ble redusert med 2 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2014, mens fangstverdien per driftsdøgn ble økt med 4 prosent i samme periode. EBITDA per kilo økte fra 6,94 kroner i fjerde kvartal 2014 til 8,46 kroner i fjerde kvartal i år. Økningen skyldes i hovedsak økte priser og lavere driftskostnader.

- Det har vært god drift og generelt gunstige betingelser gjennom 2015, og både i fjerde kvartal og totalt for året er driftsresultatet det høyeste i selskapets historie, sier konsernsjef Webjørn Barstad.

Havfisk-konsernet hadde i fjerde kvartal 2015 driftsinntekter på 361 millioner kroner sammenlignet med 314 millioner kroner i fjerde kvartal 2014. EBITDA var på 142 millioner kroner mot 98 millioner kroner i samme periode i 2014. EBIT i fjerde kvartal var på 111 millioner kroner mot 63 millioner kroner i tilsvarende periode i 2014. Resultat før skatt ble 99 millioner kroner i kvartalet mot 220 millioner kroner i fjerde kvartal 2014. Resultatet i fjerde kvartal 2014 inkluderte tilbakeføring av avsatte kostnader i forbindelse med Glitnir-saken.

I 2015 ble konsernets driftsinntekter 1 131 millioner kroner, opp fra 1 049 millioner kroner i 2014. EBITDA ble 403 millioner kroner mot 299 millioner kroner i 2014. Økningen forklares med høyere priser og økt utnyttelse av selskapets samlede fiskerettigheter.. Resultat før skatt for 2015 var 228 millioner kroner.

Styret foreslår å utbetale et utbytte på NOK 1,50 per aksje for året 2015.

- God kontantstrøm gir oss muligheten både til investeringer i flåten og samtidig betale utbytte til våre aksjonærer, sier Barstad.