Årsmøtet i Fiskebåt Nord er 23. og 24. november og finner sted på Radisson Blu Hotell i Tromsø.

Om kvelden den 23. november er det tradisjonell årsmøtefest.

Torsdag 23. november:
Kl. 0900
Sak 1
Åpningstale ved styreleder Marius Ytterstad
Hilsningstaler
Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo

Kl. 0915
Sak 2
Konstituering:
A. Valg av tillitspersoner
B. Navneopprop
C. Forretningsorden
D. Dagsorden for møtet

Kl. 0930
Sak 3
Fremleggelse av ringvirkningsanalyse for Troms
Nofima legger frem rapport

Kl. 1030 Kaffepause

Sak 4
Ressursforskning