Over 23 300 tonn med NVG-sild ble meldt inn sist uke. Dette til tross for at fisket foregår ut i havet vest av Røst og at det har vært flere dager med vanskelige værforhold, skriver Sildesalgslaget på sin nettside. Silda har i tillegg stått dypt og vært vanskelig å nå. Silda er tydelig på vandring, og er kommet vesentlig nærmere norskekysten.

Av de 58 fartøyene som har deltatt er det større kystfartøyer som dominerer, men også en del trålere og ringnotbåter. Fordelingen er 38 kystbåter, ni ringnotbåter, ni trålere og to utenlandske (Danske trålere).

Neste uke forventes fremdeles bra aktivitet av kystflåten og at silda fortsetter sin vandring inn og langs med kysten.

Makrell
5 400 tonn med makrell er innmeldt denne uke, og det er to norske og fire utenlandske båter, som har kommet til lands med dette kvantumet. Fisken er tatt nord av Hebridene, rutene 4372 og 4381. Størrelsen varierer fra 360 til 406 gram. Kommende uke forventes fremdeles mer makrell fra de utenlandske båtene.

Lodde ved Island
Den første fangsten med lodde ved Island for denne sesongen ble tatt av "Ender Dyrøy" denne uke.

Fangsten var beskjeden, knappe 100 tonn noe som nok også værforholdene har skylden for at den ikke ble større. Fangsten ble tatt nordøst av Grimsøy, det var bra med lodde å se, men den stod dypt så det var dårlige notforhold. Størrelsen var brukbar, 41 stk samfengt pr.kg., men det var mye åte i fisken og rognprosent på 7-8. Det har ikke vært værforhold senere i uken.

Kolmule
Årets første kolmulefangst fra feltene vest av Irland ble tatt denne uke og også i år var "Åkerøy" første båt på feltet. 1 900 tonn har de med seg og fangsten er tatt nord av Porcupine Bank, rute 48-22.

Det meldes om mye kolmule, gode hal, men værforholdene resulterte i at par dager med bakking når de kom på feltet. Som nevnt var "Åkerøy" først også i fjor, da kom innmeldingen 6. februar.

For fullstendig rapport, les mer på www.sildelaget.no