Ellers har kvantaene variert fra 9.700 t torsdag og helt ned til ingen innmeldinger på onsdag grunnet kuling, skriver sildelaget.no

Som tidligere i høst var det ringnot som bidro mest til kvantumet med hele 33.700
I starten av forrige uke foregikk fisket i norsk sone, rundt 180 nautiske mil nordvest av Mørekysten, i områdene mot Færøygrensen og nordspissen av EU-sonen. I helgen flyttet aktiviteten seg mot sørøst slik at avstanden til nærmeste land ligger på vel 100 nautiske mil. Søndag var det blanke stille på feltet og fiskerne melder om eventyrlige mengder makrell.

Vekten på makrellen er fra 358 gram til 425 gram, med et snitt på 390 gram, noe som er litt lavere enn i fjor på samme tid.

Det er nå fisket 135.600 tonn av en totalkvote på 205.694 tonn. I ringnotgruppen har knappe 25 fartøy gjort seg ferdig med sin makrellkvote.

Med høytrykk over makrellfeltene forventer Sildelaget fortsatt god aktivitet i dette fisket de kommende dagene.