Det betyr at det vil bli tillatt å fiske etter blåkveite i disse områdene når direktefisket etter blåkveite starter 23. mai. Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) fant gjennom den såkalte basisundersøkelsen at blåkveite i enkelte områder i Norskehavet hadde høyere verdier av dioksiner og dioksinlignende PCB enn grenseverdiene.

Endrer forskriften fredag
På bakgrunn av resultatene fra basisundersøkelsen ble det bestemt å stenge for fiske etter blåkveite, først et område ved Trænadjupet i 2011 og deretter et område langs Eggakanten utenfor Lofoten i 2012. Nye undersøkelser viser et stabilt lavere nivå, og Mattilsynet anbefaler derfor at de to stengte områdene kan åpnes.