Fiskeriminister Per Sandberg (Frp), sier at regjeringen ønsker å legge til rette for økt fleksibilitet for valg av fiskeredskaper når ikke biologiske eller andre hensyn taler imot. Dette er en ordning som også Fiskebåt er godt fornøyd med.

Her kan du lese hele resolusjonen fra Sandberg.