Beslutningen legger bedre til rette for kombinasjonsdrift mellom reketrål og ringnot/pelagisk trål.

Fiskeriminister Per Sandberg uttaler i en pressemelding at regjeringen med dette ønsker å legge til rette for mer fangst av reker i Barentshavet, og med det øke leveransene av råstoff til rekeindustrien.

Sandberg viser til at hovedutfordringen for reketrålerne er manglende lønnsomhet, noe som bidrar til at det fiskes mindre reker enn det er biologisk grunnlag for.

- Ved å legge til rette for nye former for kombinasjonsdrift og fleksible løsninger, øker sjansen for at flere næringsaktører finner det attraktivt å fiske reker. Det er vanskelig å se noen god grunn til at ringnotfartøy og pelagiske trålere ikke skal kunne drive kombinasjonsdrift med reketråling når andre fartøytyper kan det, sier Sandberg i pressemeldingen.