Bakgrunnen for møtet er blant annet uenighet mellom fiskere og forskere om hvordan sildestimer registrert med sonar skal bedømmes, samt benchmarkprosessen på norsk vårgytende sild.

Hovedtrekkene i programmet ser slik ut:

Kl.10.30-16.00

• Velkommen ved Audun Maråk
• Satsinger innen ressursforskning ved Havforskningsinstituttet. Ved Geir Huse
• Resultater fra årets gytetokt på nvg-sild. Ved Aril Slotte
• Mengdemåling med sonar. Ved Egil Ona

Spørsmål og debatt om innledningene.Ordstyrer: Oddbjørn Skarbøvik

Lunsj kl. 1300-1400

• Resultatet fra årets benchmark på nvg-sild. Ved Katja Enberg
• Status for nvg-bestanden og det videre arbeidet. Ved Erling Kåre Stenevik

Spørsmål og debatt om innledningene. Ordstyrer: Oddbjørn Skarbøvik.

Møtet på hotell Park Inn på Gardermoen er åpent for alle, og det blir god anledning til spørsmål og debatt. Møtet avsluttes senest klokka 16.00.

I forkant av møtet skal det avholdes at arbeidsmøte mellom Havforskningsinstituttet, 5-6 skippere, Fiskarlaget og Fiskebåt.

Frist for påmelding (elektronisk, se nedenfor) er 13. april.