Også andre aktører og organisasjoner i bransjen er velkommen til møtet.

Møtet blir holdt hos Norges Fiskarlag (Pir-senteret) kl.15-17 mandag 15. august. Avdelingsleder Webjørn Barstad i Fiskebåt er blant innlederne.