I talen sa Robert Hansen dette om prisdrøftelsene og sesongen 2009:

"Prisdrøftelsene i desember markerte inngangen til en meget krevende periode med betydelig uro rundt omsetningen og minsteprisen. I første runde ble Råfisklaget og fiskekjøperne ikke enig om minsteprisen for torsk og den største hysa. Etter dette måtte den offentlig oppnevnte meklingsnemnda, som FHL sterkt har ønsket, tre sammen og komme med sitt råd om hvor minsteprisen skulle ligge. Når meklingsnemnda kom med sin anbefaling, var det naturlig for Råfisklaget å fastsette rådet fra meklingsnemnda som gjeldende minstepriser. Noe annet ville være helt unaturlig og uforsvarlig. I desember var det vår klare oppfatning at dette var minstepriser som ville stå seg gjennom den kommende sesongen.

Uro
Vi merket imidlertid allerede i romjula at det var betydelig uro blant fiskekjøperne om den nye minsteprisen