Det siste året har Vasco Duarte tilbragt i Brasil, for å være ambassadør for det som i sjømatnæringen er kjent som konvensjonelle produkter: Tørrfisk, saltfisk og klippfisk. Ambassadøroppdraget har vært todelt. For det første har han jobbet i markedet for å fremme eksporten av som er noen av Norges eldste eksportvarer. Blant annet har han hatt ansvaret for å utvikle et nytt opplæringsmateriell om norsk klippfisk til ansatte i brasilianske dagligvarekjeder. For det andre har han jobbet for å bringe informasjon om markedet hjem til produsentene av saltfisk og klippfisk. Det har han gjort fra et marked i raske endringer, der forbrukeren bruker stadig mindre tid på å lage mat hjemme og derfor foretrekker mer lettanvendelige produkter. Situasjonen krever at norske produsenter får løpende informasjon for å kunne tilpasse seg nye krav fra forbrukeren.

Stafettveksling
Snart reiser Melissa Gotliebsen til Italia og Jeanette Veibakken til Spania, med samme todelte oppdrag som Duarte i Brasil. For tiden er de på opplæring hos Norges sjømatråd i Tromsø, for å få mest mulig innsikt i næringen de skal jobbe for, produktene de skal fremme og matkulturen i landet de skal til. I vekslingen har Duarte følgende råd på veien: