I 2007 tilsvarer dette omtrent 2.300 tonn med torskekvoter rund vekt (ca. tre norske trålkvoter for torsk). Selskapet
kontrollerer også 23,8 prosent av aksjene i Faeroe Seafood, som operer trålere og fem prosesseringsanlegg på
Færøyene.
- Etterspørselen etter våre produkter er sterkt voksende i Europa. Per i dag går 25 prosent av vårt salg til
kunder i Frankrike. Nå sikrer vi oss en sentral posisjon i Spania som er et av Europas største marked for
sjømat, sier Yngve Myhre, konsernsjef i Aker Seafoods.
I forbindelse med transaksjonen har Aker Seafoods også sikret seg tillatelser til å lande EU-fisk i transit ved
sine anlegg i Båtsfjord og Mehamn. Dette åpner opp mulighet for økt aktivitet i Finnmarksområdet og
Danmark, heter det i pressemeldingen.