Åtte båter har meldt inn loddefangster på Island og alle er solgt til fabrikker på Island. Av de 5 000 tonnene har rundt 1 000 tonn gått til mel og olje, resten til konsum anvendelse på Island. Prisnivået startet på over 3 kroner, men har droppet litt under det for de siste fangstene.

Makrell
Neste 8 000 tonn ble levert sist uke. Et norsk fartøy hadde 800 tonn, resten var det seks utenlandske fartøy som stod for. Så langt i år er det nå levert nesten 20 000 tonn makrell, for hele januar i 2014 var det innmeldt 33 000 tonn.

Nvg-sild
Det er fortsatt et jevnt fiske i nord med fangster fra Træna i sør til Tromsø i nord. Totalen for uken var på like under 16 000 tonn, der bare rundt 500 tonn var låssatt mens resten var direktefangster. Storparten av silda ble levert i nord, men en del fartøy solgte fangstene sine på Møre og en helt nede hos Skude.

Kolmule
Tre andre fartøyer har nå ankommet feltene i vest etter at Eros var første bfartøy på plass. Så langt har ingen rapportert om fangstbare mengde.